سه شنبه بیست و ششم اردیبهشت ۱۳۹۱

شهرام شکوهی

مدارا/ ۲۲۱۱۴۸۵

دلم خونه/ ۲۲۱۱۴۸۴

دل دیوونه/ ۲۲۱۱۴۹۷

اسیر عشق/ ۲۲۱۱۴۹۵

من و تو/۲۲۱۱۵۰۱

ارسال کد به ۷۵۷۵

قیمت ۲۵۰ تومان

تمای کدهای قبلی کد آهنگ های پیشواز ایرانسل شهرام شکوهی

٢٢١١۴٩۵
اسیر عشق

شهرام شکوهی
٢۵٠٠ ریال ٣٠ روز

٢٢١١۴٩۶
اسیری

شهرام شکوهی
٢۵٠٠ ریال ٣٠ روز

٢٢١١۴٩٩
جادوی چشمات

شهرام شکوهی
٢۵٠٠ ریال ٣٠ روز

٢٢١١۴٩٧
دل دیوونه

شهرام شکوهی
٢۵٠٠ ریال ٣٠ روز

٢٢١١۴٨۴
دلم خونه

شهرام شکوهی
٢۵٠٠ ریال ٣٠ روز

٢٢١١۴٩٨
گل و خار

شهرام شکوهی
٢۵٠٠ ریال ٣٠ روز

٢٢١١۵٠٠
لیلی

شهرام شکوهی
٢۵٠٠ ریال ٣٠ روز

٢٢١١۴٨۵
مدارا

شهرام شکوهی
٢۵٠٠ ریال ٣٠ روز

٢٢١١۴٨۶
مدارا.قطعه۲

شهرام شکوهی
٢۵٠٠ ریال ٣٠ روز

٢٢١١۴٨٧

مدارا.قطعه۳

شهرام شکوهی
٢۵٠٠ ریال ٣٠ روز

٢٢١١۵٠١
من و تو

شهرام شکوهی
٢۵٠٠ ریال ٣٠ روز

٢٢١١۵٠٢
نگو میرم

شهرام شکوهی
٢۵٠٠ ریال ٣٠ روز

 

نظر یادتون نره

نوشته شده توسط ریبوار در 19:38 |  لینک ثابت   •